Veelgestelde vragen

ADR opleidingen & advies

EBTL biedt een aantal relevante opleidingen en nascholingen voor beroepschauffeurs, bijvoorbeeld:

De ADR-veiligheidsadviseur, bijvoorbeeld Erik Boots van EBTL, houdt zich bezig met de implementatie van de ADR-wetgeving. In die hoedanigheid adviseert hij transportondernemingen over het transport van gevaarlijke stoffen over de weg en maakt hij bijvoorbeeld de wettelijk verplichte jaarlijkse rapporten op.

Lees hier meer

Transport gevaarlijke stoffen

Er zijn heel veel gevaarlijke stoffen die weleens over de weg worden vervoerd. Dat zijn bijvoorbeeld explosieve stoffen, radioactief materiaal, maar ook zaken zoals accu's. Het transport van dit soort stoffen is aan strenge regels gebonden. 

Dat mag alleen als u voldoet aan de eisen zoals opgesteld in het ADR. U heeft onder meer een gecertificeerde chauffeur nodig. U mag nooit zomaar, zonder enige voorbereiding of zonder de nodige certificatie gevaarlijke stoffen vervoeren over de weg. 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag. 

Neem contact op

De ‘Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV’* geldend van 01-01-2020 t/m heden stelt in diverse beperkingen dat een LZV niet mag zijn uitgerust met een tank van meer dan 1000 liter of deze als lading mag vervoeren' (Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0032533/2020-01-01).

Gezien de ‘Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV’** van 5 maart 2018 heeft hierin eerst de tekst ‘tank of vloeistofcontainer van meer dan 1000 liter’ gestaan, maar is dit per 1 april 2018 verwijderd. Daarmee is het vervoer van vloeistofcontainers toegestaan (bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-14961.html)

Uitsluitend het vervoer van lege tankcontainers met een LZV wordt toegestaan. Volle tankcontainers moeten derhalve nog steeds met de reguliere combinaties, zonder ontheffing, worden vervoerd. Het verbod van ADR en daarmee ook niet gereinigde ADR op een LZV blijft gehandhaafd (bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-14961.html)

Over EBTL

Oprichter van EBTL is Erik Boots. 

Lees meer