Tankcontainers en ADR op een LZV, mag dat?

Tankcontainers en ADR op een LZV, mag dat? Er wordt antwoord gegeven op de vragen of het toegestaan is dat tankcontainers vervoerd worden met een LZV en of gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden met een LZV.

Mogen tankcontainers worden gereden met een LZV?

Nog steeds is het voor sommigen niet duidelijk of tankcontainers vervoert mogen worden met een LZV. Daarom hierbij een opsomming van de relevante wetgeving:

  • De ‘Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV’* geldend van 01-01-2020 t/m heden stelt in diverse beperkingen dat een LZV niet mag zijn uitgerust met een tank van meer dan 1000 liter of deze als lading mag vervoeren.
  • Gezien de ‘Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV’**  van 5 maart 2018 heeft hierin eerst de tekst ‘tank of vloeistofcontainer van meer dan 1000 liter’ gestaan, maar is dit per 1 april 2018 verwijderd. Daarmee is het vervoer van vloeistofcontainers toegestaan.

Mogen geladen tankcontainers worden gereden met een LZV?

In de ‘Wijziging Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV’**  van 5 maart 2018 staat het volgende citaat:

“Uitsluitend het vervoer van lege tankcontainers met een LZV wordt toegestaan. Volle tankcontainers moeten derhalve nog steeds met de reguliere combinaties, zonder ontheffing, worden vervoerd. Het verbod van ADR en daarmee ook niet gereinigde ADR op een LZV blijft gehandhaafd.”

Deze LZV vervoert uitsluitend lege tankcontainers. Dit is dus toegestaan. Het vervoer van beladen tankcontainers is dat niet.

Deze LZV vervoert uitsluitend lege tankcontainers. Dit is dus toegestaan. Het vervoer van beladen tankcontainers is dat niet.