EBTL/Erik Boots Transport wint TLN Ondernemersprijs 2015

Op het jaarlijkse congres van Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn door de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Melanie Schultz- van Haegen, de TLN Ondernemersprijzen 2015 uitgereikt. In de categorie ‘klein’ is Erik Boots Transport uit het Noord-Hollandse De Rijp hiervan de winnaar.

Over de prijs
TLN wil met de jaarlijkse uitreiking van deze prijs transportondernemers stimuleren meer aandacht te schenken aan continue kwaliteitsverbetering en professionalisering in de sector. De jury bestond dit jaar uit Corien Wortmann, vice-voorzitter van de Europese Volkspartij en voormalig CDA-Europarlementariër, Koos Burgman, directeur BOVAG en Leendert-Jan Visser, directeur MKB Nederland.

Categorie klein
In de categorie klein is de winnaar Erik Boots Transport uit De Rijp. Uit het juryrapport: 'Voor Erik Boots is werken in de sector transport en logistiek een manier om zijn favoriete hobby uit te oefenen. Hij combineert ervaring met een goed gevoel voor cijfers en logica, maar ook met creativiteit. Deze ondernemer ziet altijd werk en zal ook altijd werk hebben.'

Erik Boots Transport
Erik Boots Transport uit De Rijp is een eenmans-transportbedrijf met als hoofdactiviteit zee- en tankcontainervervoer in de Benelux en het Duitse Ruhrgebied. Het bedrijf is daarbij gespecialiseerd in het vervoer van chemicaliën en explosief materiaal. Als ondernemer grijpt hij iedere mogelijkheid aan om zichzelf te verbreden qua kennis en inzetbaarheid.
Gezien zijn brede interesse en uitstekende leervermogen, is hij benaderd om trainer te worden voor ADR (vervoer van gevaarlijke stoffen), nascholing van beroepschauffeurs en andere logistieke opleidingen, waaronder financieel management voor het Getuigschrift Beroepsgoederenvervoer t.b.v. de zogenaamde NIWO-vergunning. Ook is hij gekwalificeerd veiligheidsadviseur ADR en verricht deze dienstverlening voor zo’n 25 transportbedrijven. Deze werkzaamheden verricht vanuit zijn tweede eigen bedrijf EBTL - Transportopleidingen en advies.