Nieuws

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

ADR-wijzigingen:

Op 1 januari 2023 is de nieuwe ADR-wetgeving ingegaan. Er zijn een paar relevante artikelen veranderd. Hieronder een opsomming:

Veiligheidsadviseur ook voor (papieren) afzender verplicht

Vanaf 1 januari 2023 is de veiligheidsadviseur nu ook voor (papieren) afzenders verplicht geworden. Dit betekent dat het voor ieder bedrijf dat de opdracht verstrekt om een gevaarlijke stof te vervoeren verplicht is om een veiligheidsadviseur aan te stellen. Dit heeft tot doel dat iedere partij in de vervoersketen een eigen adviseur voor gevaarlijke stoffen kan raadplegen.

  1. In het zeecontainertransport worden opdrachten nogal eens via meerdere partijen doorgegeven. Iedere partij in deze keten (importeur, expediteur, bevrachter, eerste en iedere opvolgende vervoerder) moet dus een veiligheidsadviseur aanstellen.

 

Bewaarplicht voor vervoersdocumenten

Elektronische opslag van vervoersdocumenten (CMR) wordt mogelijk:
‘De afzender en vervoerder moeten gedurende een periode van 3 maanden een kopie bewaren van het vervoersdocument en andere bijkomende informatie en documentatie. Indien de documenten elektronisch of in een computersysteem worden opgeslagen, moeten deze in gedrukte vorm reproduceerbaar (uitgeprint) zijn.’

 

Meenemen Multi Modal Dangerous Goods Form bij ADR-stukgoedcontainers niet langer verplicht

Nu vrijwel iedere terminal is overgegaan op het digitaal aanleveren van documentatie is in het ADR de verplichting tot het meenemen van het MMDG-formulier (dat ingeleverd moest worden bij exportcontainers op de terminal) opgeheven. Het document moet uiteraard nog wel steeds worden opgemaakt en worden verstuurd naar de maritieme vervoerder.

 

Geen FL / EX2 / EX3 met elektrische aandrijflijn toegestaan

Met de komst van vrachtwagens op elektriciteit, waterstof en hybride systemen kwam ook in het nieuws dat dit niet mogelijk zou zijn bij ADR-vervoer. Nieuw hoofdstuk ADR 9.2.4.6 verbiedt inderdaad een elektrische aandrijflijn bij FL, EX2 en EX3 voertuigen, dat wil zeggen bij vervoer van explosieven, brandbare gassen in tanks en brandbare vloeistoffen in tanks. Een voertuig kan nog wel AT-gekeurd worden en het vervoer van stukgoed is wel toegestaan.

In de praktijk is in het tanktransport een FL-keuring (voor brandbare gassen en vloeistoffen) een vereiste, omdat in de mix van werkzaamheden brandbare gassen en vloeistoffen vaak voorkomen. Hierdoor zijn elektrische voertuigen voor tanktransport dus eigenlijk niet inzetbaar. Voor collivervoer (stukgoed) is een elektrisch voertuig wel toegestaan.

 

Let op inbouw Smart Tacho 2

Het Mobility Package zorgt voor veel veranderde wetgeving rond transport. Voor transportbedrijven gaat de ombouw van alle tachografen naar de Smart Tacho 2 de grootste uitdaging worden:

21 Augustus 2023:

- Smart tacho 2 geïnstalleerd op nieuw geregistreerde voertuigen

1 januari 2025:           

- Smart tacho 2 in alle voertuigen met een analoge en digitale tachograaf ingezet voor internationaal transport (retrofit)
- Onderweg kunnen tonen: 56 dagen registratie tacho

19 augustus 2025:

- Smart tacho 2 in alle voertuigen met een smart tacho 1 in het internationaal vervoer (retrofit)

Over minder dan 1,5 jaar moeten alle voertuigen van 15 juni 2019 en ouder (vanaf die datum zijn ze voorzien van Smart Tacho 1) die worden ingezet bij internationaal transport dus zijn voorzien van een Smart Tacho 2. Hiervoor moet ook een GPS en DSCR antenne worden ingebouwd. Bij voertuigen van na deze datum, die zijn voorzien van een Smart Tacho 1, zijn deze al aanwezig.

Aangezien tachografen iedere 2 jaar gekeurd moeten worden, wordt dit hét moment om ook direct een Smart Tacho 2 te installeren. Stel dat dus niet uit, maar voorkom extra werkplaatsbezoek en ijkingskosten door dit direct te laten uitvoeren. Bovendien vervalt daarmee de plicht om iedere grensovergang te stoppen om de landcode te veranderen.

 

Volkswagen Transporter vervangt Mercedes Vito

En tot slot nog een eigen nieuwtje: Na bijna 12 jaar heb ik mijn Mercedes Vito vervangen door een Volkswagen Transporter. Uiteraard ook weer uitgerust met ADR-uitrusting en diverse mogelijkheden om ladingen vast te zetten.

 

Met vriendelijke groet,

Erik Boots